Om oss

Om oss

EGS Entreprenør AS er en fleksibel og kvalitetsbevisst entreprenør lokalisert i Hallingdal, med rekkevidde over hele østlandet. Vi legger inn mye arbeid for å være en pålitelig og profesjonell aktør på markedet gjennom grundig utførsel av HMS, kvalitetssikring og dialog med kunden.

Til privatkunden tilbys alt fra a - å vedrørende grunnarbeider, betong, landskapsutforming og murerarbeider. På dette området er vi totalentreprenør. 

Til større og kommunale engasjementer kan vi tilby alt fra grunnarbeider, betong og kommunaltekniske anlegg, til stein- og skiferarbeider, riving, samt annen omfattende anleggsvirksomhet.

Vi har i dag en stor og moderne maskinpark for å dekke de behov og ønsker kunden måtte ha, og vi har ca. 20 ansatte med bred kompetanse og utdanning innen ovennevnte arbeidsområder. I tillegg til faste ansatte leier vi inn underentreprenører etter behov.

Vi har god kompetanse, arbeidsstolthet og ansvarsbevissthet. Det viktigste for oss er å få til gode prosjekter med fornøyde kunder og et solid resultat.

Tjenester

Tjenester

 Vi utfører alle typer grunnarbeid for nyanlegg og ombygging, samt terrengendringer, betongarbeider, grøftearbeid og anleggelse av vei, vann og avløp.  

 Våre tjenester:

 • Tomtegraving for hytter, eneboliger, flermannsboliger, leilighets- og næringsbygg. 
 • Fjellsprenging og pigging av fjell for utarbeidelse av tomter og annet.
 • Riving av gamle bygninger og klargjøring for nye oppføringer.
 • Produksjon, transport og levering av alle massetyper.
 • Knusing og sikting av egne masser på prosjekt.
 • Drenering av boliger, hytter og næringsbygg.
 • Vann, avløp og overvannshåndtering.
 • Fundamentering og betongarbeider.
 • Planering og landskapsutforming.
 • Støttemurer og maskinmuring.
 • Asfaltering og veibygging.
 • Grøfting for VA og kabler.
 • m.m.

Ingen jobb er for stor, ingen for liten. Vi har kompetansen til å ta fatt på det meste!  

Maskinpark

CAT 313 NG

CAT 340 NG

CAT 330 NG

CAT 336 NG

CAT 730

CAT 950

CAT 966

Sandvik knuseverk

CAT 323

CAT 336

Prosjekter

SPRO HAVN

Hovedentreprenør for grunnarbeid og betongarbeider, samt anlegging av 4 km gang/sykkelvei og vann/avløp for leilighetsprosjekt på Nesodden

HIGHLAND LODGE

Underentreprenør på grunnarbeid for leilighetsprosjekt Geilo

KIKUT ALPIN LODGE

Underentreprenør på grunnarbeid for leilighetsprosjekt på Geilo

KIKUT CHALET

Hovedentreprenør på grunnarbeid for leilighetsprosjekt på Geilo

GEILO 770

Hovedentreprenør for grunnarbeid, tomteklargjøring, VA og veier for eiendomsprosjekt på Geilo

Diverse prosjekt

Hyttetomter, grøftearbeid, og andre oppdrag.

Følg oss på Facebook eller Instagram for oppdateringer og flere bilder!

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send en e-post eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat!

Vi har god kompetanse, arbeidsstolthet og ansvarsbevissthet.  Det viktigste for oss er å få til gode prosjekter med fornøyde kunder og et solid resultat.

Våre samarbeidspartnere

SkiGeilo Utvikling
SkiGeilo Utvikling

SkiGeilo Utvikling

Pon Cat
Pon Cat

Pon Cat

Merkantilbygg
Merkantilbygg

Merkantilbygg

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies